Комунальний заклад "Болградська спеціальна школа Одеської обласної ради"

Штатний розпис

Погоджено                                   "Затверджую"
Голова ПК _______________Світлана РОТАР                                   Штат в кількісті 107,09 од.
Штатний розпис на 2021 рік із місячним фондом заробітної плати
                                Один міліон шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 39 коп.
                                    Директор департаменту освіти і наукі
Комунального закладу "Болградська спеціальна школа Одеської обласної держадміністрації
Одеської обласної ради" ____________________Олександр ЛОНЧАК
                                    " _____"_____________________2021р.
з 01.01.2021 по 31.12.2021 року М.П.
                                                 
Назва структурного підрозділу та посади Тарифний розряд Кіл-ть штат. посад Посадовий оклад Підвищення оклада на 10% Постанова КМУ від 11.01.2018р. №22 Підвищення оклада Підвищен. за звання Оклад з урахуванням підвищень Надбавки Доплати Фонд заробітної плати за місяць. Фонд заробітної плати за рік
Постанова КМУ від 23.03.2011р. 373 за вислугу років Постанова КМУ від 30.09.2009р. 1073 за почесні звання("народний","заслуженній") та спортивні звання, класність водіям за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі. до мін за роботу в нічний час (35%) за робіту з важкими і шкідливими умовами праці (до 12%) за викор.в роб. дезінфікувальн. засоб. (10%)
            10%   % грив. % грив. % грив. % грив. % грив. гривень грив. % грив. грив. грив. грив.
1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23
Адміністративно-педагогічний персонал                                                
Директор 16 1 7449 744,90 1862,25   10056,15 20 2011,23 30 3016,85         50 5028,08           20112,30 241347,60
Заступник директора з навчальної роботи -5% 1 7077 707,70 1769,25   9553,95 20 1910,79 30 2866,19                       14330,93 171971,10
Заступ директора з виховної роботи -5% 1 7077 707,70 1769,25   9553,95 20 1910,79 30 2866,19                       14330,93 171971,10
Заступ директора з господарської роботи -5% 1 7077       7077,00   0,00             50 3538,50           10615,50 127386,00
Головний бухгалтер -10% 1 6704       6704,00   0,00             50 3352,00           10056,00 120672,00
Admin: дерментли 1ч= 0,06 ст Вчитель-дефектолог 14 1 6461 646,10 1615,25 969,15 9691,50 20 1938,30 30 2907,45                       14537,25 174447,00
Димитрова. 18 ч 1 ст Вчитель-логопед 14 1 6461 646,10 1615,25 646,10 9368,45 20 1873,69 30 2810,54                       14052,68 168632,10
Admin: Пичугинаа 18ч. 13 разр. Вчитель-логопед 13 1 6061 606,10 1515,25   8182,35 20 1636,47 30 2454,71                       12273,53 147282,30
Admin: Чебанова 18ч. 11 разр. Вчитель-логопед 11 1 5260 526,00 1315,00   7101,00 20 1420,20 20 1420,20                       9941,40 119296,80
Практичний психолог 14 1 6461 646,10 1615,25   8722,35 20 1744,47 30 2616,71                       13083,53 157002,30
Соціальний педагог 14 1 6461 646,10 1615,25   8722,35 20 1744,47 30 2616,71                       13083,53 157002,30
Пользователь: Дерментли использ 0,75 ст Музичний керівник 13 0,75 6061 606,10 1515,25   6136,76 20 1227,35 30 1841,03                       9205,14 110461,73
Всього педагогічний пер.   9,75 64829,00 6482,90 16207,25 1615,25 87088,81   17417,76   25416,54 0,00 0,00 0,00 0,00   5028,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134951,19 1619414,33
Всього адмін.-педагог. пер.   11,75 78610,00 6482,90 16207,25 1615,25 100869,81   17417,76   25416,54       0,00   11918,58 0,00 0,00   0,00 0,00 155622,69 1867472,33
Спеціалісти                                                
Лікар-педіатр 13 0,5 6061   909,15   3485,08   0,00 30 1045,52                       4530,60 54367,17
Лікар - стоматолог 13 0,5 6061   909,15   3485,08   0,00 30 1045,52                       4530,60 54367,17
Інженер з охорони праці 9 1 4619       4619,00       0,00             1381,00         6000,00 72000,00
Інженер-програміст 9 1 4619       4619,00                     1381,00         6000,00 72000,00
Технік з обсловування слухокоригуючого обладнання індивідуального та колективного користування 6 0,5 3872       1936,00       0,00             1064,00         3000,00 36000,00
Бухгалтер 8 1 4379       4379,00       0,00             1621,00         6000,00 72000,00
Бухгалтер-касир 7 1 4112       4112,00       0,00             1888,00         6000,00 72000,00
Сестра медична 9 1 4619   692,85   5311,85   0,00 20 1062,37                       6374,22 76490,64
Сестра медична з дієт. харчування 6 1 3872       3872,00   0,00   0,00             2128,00         6000,00 72000,00
Секретар-друкарка 5 1 3631       3631,00                     2369,00         6000,00 72000,00
Шеф-кухар 5 1 3631       3631,00                     2369,00     0   6000,00 72000,00
Завідувач бібліотеки 8 0,5 4379   437,90   2408,45     10 240,85 50 1204,23   0               3853,52 46242,24
Всього спеціалісти   10 53855,00 0,00 2949,05   45489,45   0,00   3394,26   1204,23 0,00 0,0   0,00 14201,00 0,00   0,00 0,00 64288,94 771467,22
 
Робітники Тарифний розряд Кіл-ть штат. посад Посадовий оклад Підвищення оклада на 10% Постанова КМУ від 11.01.2018р. №22 Підвищення оклада Підвищен. за звання Оклад з урахуванням підвищень Надбавки   Фонд заробітної плати за місяць. Фонд заробітної плати за рік
Постанова КМУ від 05.10.2009р. 1130 за вислугу років Постанова КМУ від 30.09.2009р. 1073 за почесні звання("народний","заслуженній") та спортивні звання, класність водіям за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі. до мін за роботу в нічний час (35%) за робіту з важкими і шкідливими умовами праці (до 12%) за викор.в роб. дезінфікувальн. засоб. (10%)
1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22 23
Помічник вихователя 5 7 3631   907,75   31771,25                     10228,75 5718,83   0 3177,13 50895,95 610751,40
Комірник 2 1 2910       2910,00                     3090,00     0   6000,00 72000,00
Кастелянка 2 1 2910   582,0   3492,00                     2508,00     0   6000,00 72000,00
Кухар 4 1 3391       3391,00                     2609,00     0   6000,00 72000,00
Кухар 3 2 3151       6302,00                     5698,00     0   12000,00 144000,00
Підсобний робітник 2 2 2910       5820,00                     6180,00     0 582,00 12582,00 150984,00
Водій 2 1 2910       2910,00             25 727,50     2362,50     0   6000,00 72000,00
Робітник з комплексного облуовування й ремонту будівель 2 1 2910       2910,00                     3090,00     0   6000,00 72000,00
Електрик 5 0,5 3631       1815,50                     1184,50     0   3000,00 36000,00
Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) 2 1 2910       2910,00                     3090,00     0   6000,00 72000,00
Кочегар 2 1 2910       2910,00                     3090,00     0   6000,00 72000,00
Кочегар 2 4 2910       11640,00                     12360,00 1746,00   0   25746,00 154476,00
Оператор котельні 2 8 2910       23280,00                     24720,00 3492,00       51492,00 308952,00
Прибиральник службових приміщень 2 4,75 2910       13822,50                     14677,50     0 1382,25 29882,25 358587,00
Двірник 1 0,5 2670       1335,00                     1665,00     0   3000,00 36000,00
Сторож 2 6 2910       17460,00                     18540,00 4539,60   0   40539,60 486475,20
Всього робітники   41,75 48484,00 0,00 1489,75   134679,25       0,00       727,50   0,00 115093,25 15496,43   0,00 5141,38 271137,80 2790225,60
Разом по штатному розпису   63,50 180949,00 6482,90 20646,05 1615,25 281038,51 0,00 17417,76   28810,80 0,00 1204,23   727,50   11918,58 129294,25 15496,43   0,00 5141,38 491049,43 5429165,15
Викладачі(ставки)   18,50                                         215806,11 2589673,32
Надбавка за висл.років викладачів                                             40127,21 481526,52
Вихователі(ставки)   24,59                                         225085,98 2701031,76
Надбавка за висл.років виховат.                                             39648,96 475787,52
Керівники гуртків(ставки)   0,50                                         4260,60 51127,20
Надбавка за висл.років кер.гуртків                                             710,10 8521,20
Оплата за підміну відпусток і л\л субвен                                                
Оплата за підміну відпусток і л\л додат дотац                                                
Матеріальна доп. на оздоровлення субвенціі                                               258000,00
Матеріальна доп. на оздоровлення додат. дотац                                               180000,00
Сума видатків на підвищення.з/п субвенц.                                                
Сума видатків на підвищення.з/п д.дотаціі                                                
Грошова винагорода за сумлінну працю субвенц                                               210918,15
Грошова винагорода за сумлінну працю додат. дотац                                               249051,02
Оплата за підміну у період відпусток субвен                                                
Оплата за підміну у період відпусток додат дотац                                                
Індексація з/п субвен                                                
Індексація з/п додат. дотац                                               132198,16
касові видатки за субвенц.                                                
касові видатки за д.дотац.                                                
Разом по субвенціі                                             660590,15 8396000,00
Разом по додат. дотаціі                                             356098,24 4371000,00
Разом по школі-інтернату   107,09                                         1016688,39 12767000,00
                                                 
Підстава:   Постанова Кабінета Міністров України від 30 серпня 2002 р. № 1298  
  Пользователь: перечень должн пед раб Постанова Кабінета Міністров України від 20 квітня 2007 р. № 643                                            
    Наказ МОН України від 26.09.2005р. № 557.            
    ЗУ Про Державний бюджет України на 2021р.            
    ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII                    
  Пользователь: типовые штаты шк-интерн Наказ МОН України від 05,12.2008р. № 1105            
  Пользователь: психолог Наказ МОН України від 02.07.2009р. № 616            
                                                 
                                                 
                                                 
Директор         Лариса АВРАМОВА                                      
                                                 
                                                 
Головний бухгалтер         Валентина ДЕРІВОЛКОВА                                      
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                Фонд заробітної плати за рік.
                                               
                                                грив.
                                                23
свод по разрядам                                                
Назва структурного підрозділу та посади Тарифний розряд Кіл-ть штат. посад Посадовий оклад   Підвищення оклада Підвищен. за звання Оклад з урахуванням підвищень Надбавки доплаты Фонд заробітної плати за місяць.  
  Постанова КМУ від 23.03.2011р. 373 за вислугу років Постанова КМУ від 30.09.2009р. 1073 за почесні звання("народний","заслуженній") та спортивні звання, класність водіям за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі. до мин за роботу в нічний час (35%) за робіту з важкими і шкідливими умовами праці (до 12%) за викор. в роб. дезінфікувальних засобів (10%)  
            10%   % грив. % грив. % грив. % грив. % грив. гривень грив. % грив. грив. грив.  
1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 19 20 21 22  
                                                 
                                                 
  1 0,50 2670,00   0,00 0,00 1335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00  
                                                 
  2 30,75 1223,00   243,60 0,00 90064,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 727,50 0,00 0,00 93708,00 9777,60 0,00 0,00 1964,25 196241,85  
                                                 
                                                 
                                                 
  3 2,00 3151,00   0,00 0,00 6302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00  
                                                 
  5 9,50 1253,00   907,75 0,00 40848,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16151,25 5718,83 0,00 0,00 3177,13 65895,95  
                                                 
  6 1,50 1235,00   0,00 0,00 5808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00  
                                                 
  7 2,00 1312,00   0,00 0,00 8491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00  
                                                 
  8 0,50 4379,00 0,00 437,90 0,00 2408,45 0,00 0,00 10,00 240,85 50,00 1204,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3853,52  
                                                 
  9 3,00 1474,00   692,85 0,00 14549,85 0,00 0,00 20,00 1062,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18374,22  
тарификация на 01.09.15                                                
итого по 9 разр   3,00 1474,00   692,85 0,00 14549,85 0,00 0,00 20,00 1062,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18374,22  
  10                                              
тарификация на 01.09.15 10 2,21 7546,92   2641,42   10188,34   2037,67                           12226,01  
итого по 10 разр   2,21 7546,92   2641,42 0,00 10188,34 0,00 2037,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12226,01  
  11 0,75 5260,00   1315,00 0,00 7101,00 20,00 1420,20 20,00 1420,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9941,40  
тарификация на 01.09.15 11 15,35 52790,50   18476,70   71267,20   14253,44   16424,49       260,33               102205,46  
итого по 11 разр   16,10 58050,50   19791,70 0,00 78368,20 20,00 15673,64 20,00 17844,69 0,00 0,00 0,00 260,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112146,86  
  12             100,00                                
тарификация на 01.09.15 12 9,85 36777,30   12872,06   49649,36   9929,87   7311,20       1750,78               68641,21  
итого по 12 разр   9,85 36777,30   12872,06 0,00 49649,36 100,00 9929,87 0,00 7311,20 0,00 0,00 0,00 1750,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68641,21  
шт р 13 2,75 24244,00 1212,20 4848,80 0,00 21289,26 40,00 2863,82 120,00 6386,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30539,86  
тарификация на 01.09.15 13 8,35 33408,36   11692,92   45101,28   9020,26   12900,38       1620,00               68641,92  
итого по 13 разр   11,10 57652,36   16541,72 0,00 66390,54 40,00 11884,08 120,00 19287,16 0,00 0,00 0,00 1620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99181,78  
  14 4,00 25844,00 2584,40 6461,00 1615,25 36504,65 80,00 7300,93 120,00 10951,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54756,98  
тарификация на 01.09.15 14           0,00   0,00                           0,00  
итого по 14 разр   4,00 25844,00   6461,00 1615,25 36504,65 80,00 7300,93 120,00 10951,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54756,98  
  15 4,00 27935,00 1415,40 3538,50 0,00 32888,90 40,00 3821,58 60,00 5732,37 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6890,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49333,35  
тарификация на 01.09.15 15           0,00   0,00                           0,00  
итого по 15 разр   4,00 27935,00 1415,40 3538,50 0,00 32888,90 40,00 3821,58 60,00 5732,37 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6890,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49333,35  
                                                 
итого по 16 разр 16 1,00 7449,00   1862,25 0,00 10056,15 20,00 2011,23 30,00 3016,85 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 5028,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20112,30  
итого по тарификации   27,41 97114,72   33990,18 0,00 131104,90 0,00 26220,98 0,00 23735,69 0,00 0,00 0,00 2011,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183072,68  
итого по шт.расп.   62,25 107429,00 5212,00 20307,65 1615,25 277647,51 300,00 17417,76 380,00 28810,80 50,00 1204,23 25,00 727,50 150,00 11918,58 126685,25 15496,43 0,00 0,00 5141,38 485049,43  
Всего   89,66 204543,72   54297,83 1615,25 408752,41 300,00 43638,74 380,00 52546,49 50,00 1204,23 25,00 2738,61 150,00 11918,58 126685,25 15496,43 0,00 0,00 5141,38 668122,11  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
СТАВКИ                                                
                                                 
  АДМИН   ПЕД   ВОСПИТ                                      
                                                 
  ставки   часы ставки часы ставки ставки всего                                  
11 т.р. 1   41 2,28 281,17 11,25 14,53                                  
12 т.р.     18 1 196,25 7,85 8,85                                  
13 т.р. 1,75   89 4,94 168,5 6,74 13,43                                  
14 т.р. 4   196 10,89 45,5 1,82 16,71                                  
15 т.р.             0                                  
16 т.р. 3           3                                  
                                                 
итого: 9,75 0 344 19,11 691,42 27,66 56,52                                  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

КЗ «БОЛГРАДСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА»

 

НАКАЗ

 

24.05.2022                                       м.Болград                                         №23-ОД

Про створення тарифікаційної

комісії на 2022 - 2023  навчальний рік

Відповідно до Кодексу законів про працю України (ст. 21, 32). Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. №1045-XIV (ст. 38), Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пп. 4,63), затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, враховуючи положення Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом навчального закладу, з метою своєчасної й об’єктивної та неупередженої підготовки матеріалів для проведення тарифікації педагогічних працівників,

НАКАЗУЮ:

  1. Створити тарифікаційну комісію з проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022-2023 н. р. у складі:

Голова комісії:

  • Аврамова Л.В.,  директор школи;

Члени комісії:

  • Чернігова А.С. – заступник директора  з виховної роботи;
  • Ротар С.А.  –  голова профкому;
  • Тимошенко С.П. - керівник м/о вчителів та вихователів початкових класів;
  • Чувакіна В.П. - вихователь.

        Тарифікаційній комісії:

1) до 26 травня 2022 року на підставі  проекту робочого навчального плану закладу на 2022 – 2023 н.р. провести попередній розподіл педагогічного навантаження серед вчителів навчального закладу на наступний навчальний рік з дотриманням вимог чинного законодавства у галузі освіти, принципу наступності, з урахуванням наявних педагогічних кадрів.

2) проект попереднього розподілу педагогічного навантаження погодити з профспілковим комітетом закладу.

3) до 27 травня 2022 року довести попередню тарифікацію педагогічних працівників на наступний навчальний рік до загального відома, під особисті підписи працівників та з датою попередження.

4) до 29 серпня 2022 року  провести остаточну тарифікацію педагогічних працівників на наступний навчальний рік, погодивши її з профкомом школи  та довести до загального відома, під особисті підписи працівників та з вказівкою дати повідомлення.

  1. Відповідальній за наповнення шкільного сайту Ротар С.А. розмістити зміст даного наказу на сайті школи.
  2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

  Директор:                                                          Лариса АВРАМОВА