Комунальний заклад "Болградська спеціальна школа Одеської обласної ради"

План заходів , спрямованих на запобігання булінгу в закладі

                                                                           

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв про випадки булінгу

в КЗ «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування»

 

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення   змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №22657-VIII та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в КЗ «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування», забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

1.2. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.3. Заяви про випадки булінгу(цькування) в закладі можуть бути подані директору до розгляду усно, письмово, особисто, поштою або електронною поштою на вибір.

1.4. Заяви про випадки булінгу(цькування) можуть надавати на розгляд учні, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

ІІ. Порядок отримання заяв

2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює секретар та невідкладно їх реєструє.

ІІІ. Ведення реєстрації та обліку заяв.

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви.

3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.

Для реєстрації заяви подані в електронному вигляді,дублюються на папері.

3.3. Якщо заявник особисто подав заяву,на другому друкованому примірнику,що залишається у заявника, проставляється дата,підпис а за необхідності час надання заяви на реєстрацію.

IV. Розгляд заяв

4.1. Отримана,зареєстрована заява про випадок булінгу(цькування) розглядається директором закладу.

4.2. Відповідно до заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування з визначенням уповноважених осіб.

4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

 

  Директор школи - інтернату:              Л.В.Аврамова      

 

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу:

в КЗ «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування»

 

І.  Загальні положення

Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-УІІІ та з метою визначення процедури реагування на доведені випадки булінгу в КЗ «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування», забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

Булінг (цькування)- діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

ІІ. Порядок реагування на доведенні випадки булінгу (цькування)

Після отримання заяви про випадок булінгу(цькування) в закладі протягом одного робочого дня створюється комісія для проведення розслідування, склад якої затверджується наказом по закладу.

Комісія проводить розслідування випадку булінгу (цькування) протягом трьох робочих днів.

За результатами проведення розслідування проводиться засідання комісії з розгляду випадку булінгу(цькування) для прийняття рішення (оформлюється протокольно з оригіналами підписів всіх членів комісії).

З рішенням та рекомендаціями комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) під підпис ознайомлюються їх виконавці.

За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу(цькування), директор школи протягом однієї доби повідомляє заявника, Службу у справах дітей, уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (ювенальну поліцію).

 

  Директор школи - інтернату:              Л.В.Аврамова