Комунальний заклад "Болградська спеціальна школа Одеської обласної ради"

Навчальні програми, що реалізуються у закладі у 2022-2023 н.р.

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти.

О.А.Савченко

1-4 кл.

Наказ МОН України

від 08.10.2019 р.

№ 1272

 

 

 

Модульні програми: «Українська мова», «Українська жестова мова», «Українська література», «Іноземна мова», «Зарубіжна література», «Історія України», «Математика», «Інформатика», інтегрований курс «Пізнємо природу», «Технології», «Фізична культура», «Здоров'я, безпека та добробуд», «Мистецтво», 5кл.

mon.gov.ua
imzo.gov.ua

2021 р.

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 1 - 4 класів спеціальних ЗНЗ для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Ул'янова В.М., Чепурний А.В.

1 - 4 кл.

mon.gov.ua
imzo.gov.ua

2016 р.

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних спеціальних ЗНЗ для глухих дітей.

Вовченко О. А.

5-10 кл.

mon.gov.ua
imzo.gov.ua

2017 .

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей» для 6-10 класів спеціальних ЗНЗ.

Федоренко О. Ф.,
Васильєва В. В.,
Юхимович Л. Ф.,
Ільченко Е. С.

7-9 кл.

mon.gov.ua
imzo.gov.ua

2017 р.

Комплект навчальних програм для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей: «Українська мова»; «Українська література»; «Українська жестова мова», «Англійська мова»; «Зарубіжна література»; «Історія України»; «Всесвітня історія»; «Математика»; «Алгебра»; «Геометрія»; «Біологія»; «Географія»; «Фізика»; «Хімія»; «Музичне мистецтво»; «Образотворче мистецтво»; «Трудове навчання»; «Інформатика»; «Основи здоров’я»; «Фізична культура»

За ред. Колупаєвої А. А., Жук В. В.

7 кл.

mon.gov.ua
imzo.gov.ua

2015 р.

Комплект навчальних програм для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей 8-10 класи ((хімія, українська література, зарубіжна література, геометрія, алгебра, інформатика, всесвітня історія,іноземна (англійська) мова, біологія, правознавство, фізика, мистецтво, фізична культура, українська мова, українська жестова мова, трудове навчання, географія, історія України, основи здоров’я).

Жук В.В., Таранченко О.М.,
Шевченко В.М., Литвинова В.В., Адамюк Н.Б.

8-10 кл.

mon.gov.ua
imzo.gov.ua

2016 р.

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей» для 11-12 класів спеціальних ЗНЗ 10-12 кл.

mon.gov.ua
imzo.gov.ua

2017 р.

Примітка: Заклади загальної середньої освіти для глухих дітей, окрім вищезазначеної літератури, використовують програми та навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України до використання закладам загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році. Педагоги шкіл самостійно розподіляють програмний матеріал відповідно до годин, передбачених навчальним планом шкіл для глухих дітей. При цьому завдання педагогів є врахування індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких учнів та створення відповідних умов для засвоєння програмного матеріалу, пропанованого для учнів закладів загальної середньої освіти.