Комунальний заклад "Болградська спеціальна школа Одеської обласної ради"

Профілактика булінгу

Порядок виявлення, розгляду та реагування на випадки булінгу в закладі освіти

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого.

Закон України «Про освіту»

Особа

Покрокові дії

Нормативно-правові документи:

– Закон України «Про освіту»

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»

– Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Керівник  закладу освіти

     Забезпечує створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

 • приймає та розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;
 • скликає засідання комісії з розгляду випадків боулінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
 • за результатами рішення комісії про підтвердження факту булінгу повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 • з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції України, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайтах, на дошках оголошень та при проведенні інструктажів для всіх працівників закладу освіти: правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти; плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

Уповноважена особа за реалізацію норм законодавства у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 • Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вона була особисто або інформацію про які отримала від інших осіб. Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)
 • Бере участь:

        у проведенні розслідування випадків булінгу (цькування)

        засіданні комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).

 • Повідомляє батькам здобувачів освіти за їх запитом інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолога-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Практичний психолог/ соціальний педагог

 • Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію про які він отримав від інших осіб.
 • Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)
 • Може поспілкуватись з учасниками ситуації: жертвою, кривдником чи (кривдниками), свідками.
 • Забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню).
 • Забезпечує надання консультативної допомоги батькам з питань булінгу.
 • Здійснює психологічний супровід здобувачів освіти, які постраждали бід булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Класний керівник, учитель-предметник

 • Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію про яку він отримав від інших осіб.
 •  Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
 • За рішенням керівника закладу бере участь:

      у проведенні розслідування випадків боулінгу;

      засіданні комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).

 • Може поспілкуватись з учасниками ситуації: жертвою, кривдником чи (кривдниками), свідками.
 • Проводить системну робота з інформування, роз'яснення з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього процесу; організації тематичних заходів, зустрічей, бесід, консультацій.

Медичний персонал закладу освіти

 • Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію, про яку він отримав від інших осіб
 • Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)
 • Може поспілкуватись з учасниками ситуації: жертвою, кривдником чи (кривдниками), свідками.
 • Надає (у разі необхідності) невідкладну медичну допомогу.

Обслуговуючий  персонал

 • Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію, про яку він отримав від інших осіб.
 • Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Батьки постраждалої дитини

 • Подають керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 • Можуть вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 • Можуть брати здасть у засіданні комісії з розслідування випадку булінгу.
 • Звертаються до уповноважених органів Національної поліції України та служби у справах дітей для повідомлення про випадок булінгу, у тому числі в разі незгоди з рішенням комісії, яка не кваліфікувала випадок як булінг.
 • Сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).
 • Виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
 • Можуть запитувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Здобувачі освіти

 • Повідомляють керівництво або працівників закладу освіти про факти булінгу (цькування) свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Дитина, яка постраждала від булінгу

 • Звертається для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє,
 • Та/або до батьків чи інших законних представників, органів Національної поліції, служби у справах дітей, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалізованих установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо.
 • Може брати участь у засіданні комісії з розслідування випадку булінгу.

Алгоритм дій у разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати на      
               вчинення домашнього насильства щодо дитини

Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчиняла домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Особа

Покрокові дії

Нормативно-правові акти:

– Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

– Закон України «Про освіту»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами»

– Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»

Керівник закладу освіти

    Забезпечує реалізацію в закладі освіти заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству шляхом:

 • проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи з протидії та запобігання насильству;
 • здійснення з учасниками освітнього процесу інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей;
 • організацію роботи практичного психолога, соціального педагога з постраждалими дітьми;
 • визначення уповноваженого спеціаліста з числа працівників закладу для проведення невідкладних заходів реагування в разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи, інших осіб.

Уповноважена особа, що здійснює невідкладні заходи реагування в разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб

 • Інформує керівника закладу про ситуацію насильства або загрозу його вчинення.
 • Протягом доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти інформує уповноважений підрозділ органу Національної поліції та службу у справах дітей (у випадку, коли постраждалою особою та/або кривдником є дитина).
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Фіксує необхідну інформацію в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства.
 • Повідомляє працівників психологічної служби закладу освіти.
 • У разі виникнення підозри щодо домашнього насильства або реальної загрози його вчинення, зустрічається з дитиною, стосовно якої є інформація, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки, надає емоційну підтримку.
 • Якщо в процесі розмови дитина підтверджує факт насильства щодо неї, з’ясовує терміни подій, які відбулися з дитиною, та можливості отримати їх опис.

Практичний психолог/ соціальний педагог

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення факту домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Може провести первинне опитування дитини.
 • Не залишає дитину наодинці.
 • Забезпечує психологічний супровід та соціально-педагогічний патронаж в системі освіти з дітьми та їх батьками; проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам домашнього насильства.
 • Бере участь (у разі необхідності) в оцінці рівня безпеки, у проведенні оцінки потреб дитини та в роботі мультидисциплінарної команди виконавчого комітету міста/району/ОТГ з надання соціальних послуг дитині з родиною (за погодженням з керівником закладу).

Класний керівник

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення факту домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Може провести первинне опитування дитини.
 • Не залишає дитину наодинці.
 • Може поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.
 • Забезпечує організацію роботи в системі освіти з дітьми та їх батьками; проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам домашнього насильства.

Вчитель-предметник

 • При  отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Не залишає дитину наодинці.
 • може поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.

Медичний персонал закладу освіти

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі;
 • Надає невідкладну медичну допомогу (за необхідності).
 • Може провести первинне опитування дитини.
 • Не залишає дитину наодинці.

Обслуговуючий персонал закладу освіти

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Не залишає дитину наодинці.

Дитина постраждала

 • Звертається  до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє.
 • Або/та звертається для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад,  до органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безкоштовної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб).

Батьки постраждалої дитини  

 • Забезпечують  надання дитині екстреної медичної допомоги (у разі потреби).
 • Звертаються  для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє.
 • Або/та звертаються для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад,  до  органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб тощо).

Інші особи, яким стало відомо про випадок домашнього насильства

 • Звертаються для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти.
 • Забезпечують організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Не залишають дитину наодинці.
 • Передають інформацію суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад,   органам Національної поліції, службі у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування тощо).

 

 

СХВАЛЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою  

Болградської спеціальної                                наказом № _____від____________         

школи-інтернату

Протокол №  ____від____________               Директор школи-інтернату

 

Голова педагогічної ради                                __________ Л.В.Аврамова

____________ Л.В.Аврамова

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

Загальні  правила

 

 • Здобувачі освіти мають чітко дотримуватися режиму дня школи-інтернату, затвердженого директором школи.
 • В разі пропущення учнем одного або більше навчальних днів батьками мають бути надані пояснювальні документи (пояснювальна записка від батьків чи довідка від лікаря).
 • Здобувачі освіти навчального закладу зобов’язані старанно вчитися, зразково поводитись, брати участь у громадському житті та суспільно корисній праці.
 • Здобувачам освіти забороняється приносити до навчального закладу предмети, які не мають відношення до навчально-виховного процесу.
 • Здобувачам освіти заборонено самовільно залишати приміщення навчального закладу до закінчення навчальних занять.
 • Після закінчення занять та позаурочних заходів здобувачі освіти не мають права знаходитись у приміщеннях школи без нагляду педагогічних працівників.
 • У разі погіршення стану здоров'я, виникнення непередбачених обставин здобувач освіти може залишити навчальний заклад лише з відома класного керівника або адміністрації навчального закладу.
 • Здобувач освіти, який став очевидцем (учасником) нещасного випадку, конфліктної чи надзвичайної ситуації, повинен негайно сповістити про це вчителя, класного керівника.
 • Здобувач освіти має дбайливо ставитися до матеріальних цінностей школи, до державного, громадського і особистого майна.
 • Здобувач освіти має дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм.
 • Здобувач освіти має піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників.
 • Здобувач освіти має дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на територіях закладу.
 • Здобувач освіти має діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи.

Зовнішній вигляд

 • Приходити до навчального закладу необхідно в чистому одязі та взутті.
 • Зачіска повинна бути охайною.
 • На уроки з фізичної культури учні повинні приносити відповідний одяг та взуття.

 

Поведінка здобувачів освіти на уроках та заняттях

 • Після дзвоника зайняти своє місце у класі, утримувати його в чистоті.
 • Приготувати все необхідне для уроку, заняття завчасно: підручники, зошити, щоденник, навчальне приладдя тощо.
 • За столом сидіти рівно, уважно слухати пояснення вчителя (вихователя) та відповіді учнів.
 • Виконувати вимоги вчителя (вихователя).
 • Під час навчальних занять забороняється користуватися мобільними телефонами.
 • Щоб поставити запитання або відповісти, треба підняти руку.
 • Не можна виправляти відповіді здобувачів освіти без дозволу вчителя (вихователя).
 • Під час уроку (заняття) необхідно дотримуватися порядку, не залишати після себе на столі сміття, папір;
 • Виходити з класу слід спокійно, тільки з дозволу вчителя (вихователя).
 • Користуватися приладдям для занять тільки з дозволу вчителя (вихователя), виконуючи правила безпеки.

Поведінка учнів після закінчення уроків та занять та за межами закладу

 • У приміщеннях закладу освіти треба дотримуватися порядку, розмовляти спокійно.
 • Забороняється бігати сходами, штовхати одне одного, створювати конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і жести.
 • Сумлінно ставитися до зауважень чергових учнів по школі.
 • Поводитися ввічливо.
 • Бути уважними до дорослих, маленьких дітей, хворих, літніх людей.
 • Дбайливо ставитись до природи.
 • Забороняється вживати алкогольні напої, курити.

 

 

Дані правила внутрішнього розпорядку є обов'язковими для виконання всіма здобувачами освіти навчального закладу                                                                         

 

Права та обов’язки здобувачів освіти:

1. Здобувачі освіти мають право на:

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу  творчої,  спортивної,  оздоровчої,  культурної,  просвітницької,  наукової  і

науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь -яких форм

насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою,

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала

від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

користування  бібліотекою,  навчальною,  науковою,  культурною,  спортивною,

побутовою,  оздоровчою  інфраструктурою  закладу  освіти  та  послугами  його

структурних  підрозділів  у  порядку,  встановленому  закладом  освіти  відповідно  до

спеціальних законів;

доступ  до  інформаційних  ресурсів  і  комунікацій,  що  використовуються  в

освітньому процесі та науковій діяльності;

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

особисту  або  через  своїх  законних  представників  участь  у  громадському

самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші  необхідні  умови  для  здобуття  освіти,  у  тому  числі  для  осіб  із  особливими

освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його

наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів

навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати  гідність,  права,  свободи  та  законні  інтереси  всіх  учасників  освітнього

процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально  та  дбайливо  ставитися до  власного  здоров’я,  здоров’я  оточуючих,

довкілля;

дотримуватися установчих  документів, правил  внутрішнього  розпорядку закладу

освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно

здобувачів освіти,  педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього  процес у,

свідком  яких  вони  були  особисто  або  про  які  отримали  достовірну  інформацію  від

інших осіб.

4.  Здобувачі  освіти  мають  також  інші  права  та  обов’язки,  передбачені

законодавством та установчими документами закладу освіти.

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до

участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім

випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

                                                        

                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

             Директор Болградської     спеціальної школи-інтернату

                                                                                                                                                                          Л.В.Аврамова

План заходів

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу в

КЗ «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування»

2020-2021 н.р.

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1.

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування): 

· педагогічний персонал;

· технічний персонал.

Вересень

Адміністрація

 

2.

Обговорення та прийняття правил поведінки в класах/ группах.

Вересень

Класні керівники 

 

3.

Визначення механізму звернення для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Вересень

Адміністрація, , класні керівники, психологічна служба школи

 

4.

Інформаційна робота

Постійно

ЗДВР, психологічна служба школи

 

5.

Створення комісії з розгляду випадків булінгу

Вересень

Адміністрація

 

6.

Інструктивно-методична нарада щодо механізму реагування на випадкі булінгу

Вересень

ЗДВР

 

7.

Оформлення тематичного стенду

Постійно

Психологічна служба школи

 

8.

Контроль стану попередження випадків булінгу

Постійно

Адміністрація

 

Робота з вчителями

1.

Методична оперативка з класними керівниками на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі»

 

ЗДВР

 

2.

Ознайомлення педагогічних працівників з порадами практичного психолога з протидії цькуванню в закладі.

Постійно

Практичний психолог

 

3.

Ознайомлення класних керівників з результатами моніторингу.

Постійно

Практичний психолог, класні керівники

 

4.

Консультування педагогічних працівників з психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Постійно

Психологічна служба школи

 

Робота з учнями

1.

Проведення заходів в рамках Тижня толерантності

Листопад

Психологічна служба школи

 

2.

Проведення заходів в рамках Акції « 16 днів проти насильства»

Листопад-грудень

Психологічна служба школи

 

3.

Проведення заходів в рамках

Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

 

Грудень

ЗДВР, вчитель правознавства, психологічна служба школи

 

4.

Практичні заняття «Булінг»

 

 

Постійно

Психологічна служба школи, класні керівники, вихователі

 

5.

Інформаційно-просвітницькі заходи з питань протидії булінгу та насильства

Постійно

Психологічна служба школи

 

6.

Заняття «Безпечний інтернет»

Лютий

Вчитель інформатики, вихователі

 

7.

Контроль за поведінкою дітей та взаємостосунками між ними під час навчально-виховного процесу

Постійно

Класні керівники, вихователі, педагогічна служба школи

 

8.

Бесіди-зустрічі учнів з працівниками ювенальної превенції

Постійно

Соціальний педагог

 

9.

Створення безпечного освітнього простору, позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході виховних годин та бесід

Постійно

Класні керівники, вихователі

 

10.

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

Постійно

Психологічна служба школи

 

11.

Проведення ранкових зустрічей з

метою формування навичок дружніх

стосунків (учні 1-4 класів).

Постійно

Класні керівники, вихователі

 

Робота з батьками

1.

Консультування батьків з питань проявів насильства у сім’ї та шкільному середовищі

Постійно

Класні керівники

 

2.

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування).

Листопад

ЗДВР, соціальний педагог

 

3.

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

Постійно

Психологічна служба школи

 

4.

Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми

Постійно

Психологічна служба школи

 

Моніторинг

 

1.

 Соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах

Постійно

Психологічна служба школи

 

2.

Анонімне анкетування серед учнів по виявленню насильства в учнівському середовищі

Листопад,

Березень

Психологічна служба

 

3.

Спостереження під час навчального процессу та у позаурочний час

Постійно

Психологічна служба

 

           

 

 

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв про випадки булінгу

в КЗ «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування»

 

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення   змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №22657-VIII та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в КЗ «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування», забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

1.2. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.3. Заяви про випадки булінгу(цькування) в закладі можуть бути подані директору до розгляду усно, письмово, особисто, поштою або електронною поштою на вибір.

1.4. Заяви про випадки булінгу(цькування) можуть надавати на розгляд учні, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

ІІ. Порядок отримання заяв

2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює секретар та невідкладно їх реєструє.

ІІІ. Ведення реєстрації та обліку заяв.

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви.

3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.

Для реєстрації заяви подані в електронному вигляді,дублюються на папері.

3.3. Якщо заявник особисто подав заяву,на другому друкованому примірнику,що залишається у заявника, проставляється дата,підпис а за необхідності час надання заяви на реєстрацію.

IV. Розгляд заяв

4.1. Отримана,зареєстрована заява про випадок булінгу(цькування) розглядається директором закладу.

4.2. Відповідно до заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування з визначенням уповноважених осіб.

4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

 

                                                          Директор школи              Л.В.Аврамова      

 

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу

в КЗ «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування»

 

І.  Загальні положення

Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-УІІІ та з метою визначення процедури реагування на доведені випадки булінгу в КЗ «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування», забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

Булінг (цькування)- діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

ІІ. Порядок реагування на доведенні випадки булінгу (цькування)

Після отримання заяви про випадок булінгу(цькування)в закладі протягом одного робочого дня створюється комісія для проведення розслідування, склад якої затверджується наказом по закладу.

Комісія проводить розслідування випадку булінгу (цькування) протягом трьох робочих днів.

За результатами проведення розслідування проводиться засідання комісії з розгляду випадку булінгу(цькування) для прийняття рішення (оформлюється протокольно з оригіналами підписів всіх членів комісії).

З рішенням та рекомендаціями комісії з розгляду випадку булінгу(цькування)під підпис ознайомлюються їх виконавці.

За умови визнання Комісією результатів розслідування фактомбулінгу(цькування), директор школи протягом однієї доби повідомляє заявника, Службу у справах дітей, уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (ювенальну поліцію).

                                                            Директор школи              Л.В.Аврамова